piektdiena, 2013. gada 2. augusts

Siju protezēšana

Ir uzsākta pirmā stāva pārseguma siju protezēšana. Neglābjami satrupējušie siju posmi tiek izgriezti un to vietā ievietota protēze - jauns koka laidiens. Ir savestas kārtībā un pabeigtas dienvidu puses nesošās konstrukcijas, atjaunotas torņa nesošās sijas. Var apbrīnot, cik masīvi un vareni koki izmantoti pirms 200 gadiem, kad muiža tika būvēta.

Tiek veikti sagatavošanas darbi ziemeļu pusei, kura ir daudz bēdīgākā stāvoklī kā dienvidu puse. Stiprināta ārsiena, kas šūpojas, jo Padomju laikos tā pārgriezta līdz grīdai pušu, bet kolonnām nomainītas to Padomju laikos uzliktās kantainās bāzes pret atbilstošām doriskā ordera bāzēm. Atkal jaunums - portika pamatu labais stūris nosēdies un divas pēdējās kolonnas jāceļ gaisā, lai masīvās sijas, kuras balstās uz kolonnām būtu horizontālā līmenī. Stūra kolonna jāpaceļ par 9 cm, bet blakus kolonna par 5 cm. Pārējās jau stāv daudzmaz taisni.

Vītņa stieņi caururbj un cieši savieno vecās sijas un jaunās sijas pusi

Dienvidu puses sijas ir savestas kārtībā

Lielās, masīvās sijas, kuras tur sešas portika kolonnas ir rūpīgi izpētītas un
atbildīgi gan pret vēsturi, gan konstrukcijas stiprību protezētas


Kolonnas ir ieguvušas jaunas pēdas


Stūris lēnām liecas uz leju un divas pēdējās kolonnas ir jāceļ uz augšu,
lai sija virs to pleciem gulētu taisni

Nākamais darbs būs atjaunot ziemeļu portika šķērssijas, no kurām
saglabājusies lietošanas kārtībā bija vairs tikai viena.

Divām labā stūra kolonnām tiks taisīts trešais pēdas elements

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru